Real Acadèmia de Cultura Valenciana

http://www.racv.es/

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fon fundada en 1915 per l’Excma. Diputació Provincial de Valéncia, tenint la denominació de “Centre de Cultura Valenciana”. La seua finalitat era promoure investigacions, els valors culturals del poble valencià i formar un archiu i una biblioteca sobre temes específicament d’este àmbit.


La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fue fundada en 1915 por la Excma. Diputación Provincial de Valencia, con la denominación de “Centro de Cultura Valenciana”, con la finalidad de promover la investigación, defender los valores culturales del pueblo valenciano y formar un archivo y una biblioteca sobre temas específicamente de este ámbito.